• 1
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

  ΝΟΗΣΙΣ

  Πληρώνετε μόλις 21€ (από 30€) – στο Ταμείο του ΝΟΗΣΙΣ- για 1 Ετήσια Συνδρομή Μέλους για 1 Άτομο, στο «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ»!
  ΑΞΙΑΣ: 21€ (από 30€)
  DOWNLOADS: 107
 • 1
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

  ΝΟΗΣΙΣ

  Πληρώνετε μόλις 35€ (από 50€) – στο Ταμείο του ΝΟΗΣΙΣ- για 1 Ετήσια Οικογενειακή Συνδρομή Μελών, στο «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ»!
  ΑΞΙΑΣ: 35€ (από 50€)
  DOWNLOADS: 130